مشاوره

مشاوره تحصیلی مبتکران در جهت راهنمایی و هدایت دانش آموزان در مسیر موفقیت تحصیلی و شناسایی بهتر ویژگی ها و استعداد دانش آموزان طراحی شده است.

ادامه
نمایندگی‌های مبتکران

دانش آموزان می توانند جهت ثبت نام در آزمون های سراسری و دریافت خدمات آموزشی مبتکران به دفاتر نمایندگی مبتکران در سراسر کشور مراجعه نمایند.

ادامه
المپیادهای علمی ریاضی و علوم

از ویژگی های مهم المپیادهای مبتکران، طراحی پرسش ها با استانداردهای بین المللی ست و تلاش می کند مهارت و توانایی های علمی دانش آموزان در درس ریاضی و علوم بهتر شناسایی نماید.

ادامه
آزمون‌های سراسری

آزمون‌های سراسری مبتکران، ابزار پایش آموزش مدرسه و ابزار بازخوردگیری از فرآیند یادگیری و یاد‌دهی دانش‌آموزان است.

ادامه
بازدید از مدارس خارج از کشور

مبتکران در راستای دانش افزایی مدیران مدارس تا کنون از بیش از یکصد مجتمع آموزشی در سراسر دنیا به همراه مدیران مدارس بازدید نموده است.

ادامه

بسته آموزشی مبتکران

بسته آموزشی مبتکران شامل مجموعه کتاب های کاربرگ، مجموعه کتاب های درس آزمون، آزمون های سراسری و مشاروه است که با هدف کمک به فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان طراحی شده است و دانش آموزان می توانند با مطالعه کامل بسته آموزشی مبتکران کلیه نیازهای آموزشی خود در طی سال تحصیلی را مرتفع نمایند.

هم چنین این بسته ها با هدف افزایش کیفیت طراحی آموزشی و اجرای آن در مدارس، تسهیل اجرای طرح درس‌های معلمان در کلاس درس و بهبود فرآیند هوشمند سازی مدارس طراحی شده است.

{{ module2_item.title }}

آزمون‌های سراسری و بودجه بندی آزمون ها

آزمون‌های سراسری مبتکران، ابزار پایش آموزش مدرسه و ابزار بازخوردگیری از فرآیند یادگیری و یاد‌دهی دانش‌آموزان است.

آزمون های سراسری مبتکران شامل آزمون های توصیفی ویژه پایه های اول تا سوم ابتدایی، آزمون های پیشرفت تحصیلی از پایه سوم ابتدایی تا دوازدهم، آزمون های تیزهوشان از پایه چهارم ابتدایی تا نهم طراحی شده است.

  فیلم های آموزشی و معرفی آزمون

  آزمون های تیزهوشان

  آزمون های سراسری تیزهوشان مبتکران، آزمون هایی که با هدف آمادگی دانش آموزان جهت شرکت در آزمون های ورودی مدارس سمپاد و مدارس خاص طراحی شده است. مدارس، خانواده هایی که می خواهند دانش آموزان خودرا از ابتدای مهرماه جهت شرکت در آزمون های مدارس استعدادهای درخشان آماده کنند می توانند در این آزمون ها ثبت نام و از وضعیت آموزشی دانش آموزان و فرزندان خود مطلع گردند. این آزمون ها از پایه های چهارم تا نهم در شش مرحله طراحی شده اند.

  آزمون های پیشرفت تحصیلی

  آزمون های سراسری پیشرفت تحصیلی مبتکران در سال تحصیلی 1401-1400 از پایه سوم تا دوازدهم طراحی شده اند. هماهنگی محتوای آزمون ها با برنامه های آموزشی مدرسه، هماهنگی با طرح درس معملمین در کلاس درس، جامعه آماری بالا و تنوع کارنامه ها و گزارشات آزمون از  جمله ویژگی های آزمون های پیشرفت تحصیلی مبتکران می باشند ودر طی سال تحصیلی  گذشه بیش از 1000 مدرسه از خدمات آزمون های مبتکران استفاده کرده اند.

  آزمون های توصیفی

  با توجه به نیاز دانش آموزان، معلمان و مدارس به ارزشیابی توصیفی و همچنین لزوم همسویی با نظام جدید ارزشیابی در دوره اول دبستان، موسسه مبتکران تلاش دارد با طرحی بسته ارزشیابی توصیفی که شامل مجموعه کتاب های درس آزمون توصیفی و آزمون های توصیفی-تشریحی است، در راستای کمک به دانش آموزان دوره ابتدایی، خانواده ها و مدارس  اقدام نماید.

  مجموعه کتاب های کاربرگ

  کتاب های کاربرگ شامل پرسش هایی است که بر‌اساس هدف های آموزشی برنامه درسی طراحی شده‌اند. این پرسش‌ها مبتنی بر واقعیّات علمی و موضوعات متوسط درس هستند و پاسخ به آن ها، دانش آموزان را برای ورود به پرسش های تفکربرانگیز آماده می‌کند.
  کاربرگ‌ها به صورت هفتگی برنامه‌ریزی شده‌اند؛ یعنی در طراحی آن‌ها ابتدا محتوای کتاب درسی با توجه به حجم، زمان مورد نیاز برای تدریس، درجه‌ی دشواری و اهمیت مطالب هر بخش و تجارب عملی معلمان و برنامه بودجه‌بندی آموزش و پرورش در 24 یا 25 هفته‌ی آموزشی توزیع شده و برای هر واحد هفتگی، یک کاربرگ اختصاص داده شده است. هدف‌های آموزشی برنامه هر هفته، مبنای طراحی پرسش‌های کاربرگ‌ها قرار گرفته است و در تدوین پرسش‌های آن، از انواع پرسش‌ها مانند چهارگزینه‌ای، تشریحی، کوتاه پاسخ، جای خالی، جورکردنی و... استفاده شده است. علاوه بر این، در مقطع دبستان جایی برای طرح سوال و خلاقیّت م  علم در نظر گرفته شده که آسان کننده‌ی کار کلاسی معلم است

  کار برگ (هفتم)پاییز 1400

  1-کمک به اداره ی بهتر کلاس: معلم با استفاده از کاربرگ، ذهن دانش آموزان را در رویارویی با مطالب تازه اداره می کند و به فعالیت های آن ها نظم می بخشد. کاربرگ با ایجاد انضباط ذهنی و فکری در دانش آموزان، نظم و ترتیب معناداری در کلاس به وجود می آورد.

  2-کمک به تدارک بازخوردهای اصلاحی: عملکرد دانش آموزان در پاسخ به پرسش های کاربرگ، در چارچوب آن ثبت می شود. این مستندات کمک می کند تا سیر تحول در فرایند یاددهی یادگیری قابل بررسی و شناسایی باشد. شناسایی و تبیین نقاط قوت و ضعف، در قالب بازخوردهای هشدار دهنده، معلم را نسبت به تصحیح فرایند یاددهی خود حساس و متعهد می کند. دانش آموزان نیز با دریافت این بازخوردها فرایند یادگیری خود را تشخیص می دهند و به طور مداوم به اصلاح و بهبود آن اقدام می کنند.

  3-مدیریت بهتر زمان: کاربرگ ها به عنوان ابزاری سنجیده که شامل پرسش های مناسب برای تکمیل یادگیری هستند، به طور هدفمند و منظم در فرآیند آموزش ادغام می شوند و با استقرار نظم و ترتیب در فعالیت ها از هدر رفتن زمان یادگیری پیش گیری کرده، به کنترل و دقت در کاربرد زمان یادگیری کمک می کنند.

  4-کمک به یادگیری جامع: پرسش های کاربرگ، به تناسب تک تک هدف های درس، تهیه می شوند و مجموع آن ها شامل پرسش هایی هستند که کل هدف های محتوای درس را در خود لحاظ کرده اند. دانش آموزان ضمن پاسخ گویی به پرسش های کاربرگ به مجموعه هدف های درسی دست می یابند و یادگیری آنها جامعیت پیدا می کند. این ویژگی کاربرگ ها به پیش گیری از یک تهدید جدی در نظام های آموزشی، که یادگیری نسبی (تأکید بر برخی هدف های درسی و بی توجهی به بقیه) است کمک به سزایی می کند.

  5-تأکید بر رشد جنبه های عاطفی و اجتماعی دانش آموزان: همکاری برای حل پرسش های کاربرگ ها، زمینه ی مناسبی را برای گفتگوهای گروهی در کلاس فراهم می کند و دانش آموزان با فعالیت در گروه های کوچک به بهسازی مهارت های ارتباطی خود می پردازند و الزامات یک ارتباط موثر را می شناسند. در جریان همکاری برای پاسخ دهی به پرسش های کاربرگ، عواطف و مهارت های اجتماعی آن ها رشد می کند.

  با توجه به شناختی که هر معلم از شرایط آموزش در کلاس خود دارد، می تواند نحوه ی کاربست کاربرگ را در فرایند آموزش تعیین کند. در اینجا چند نمونه از روش های کاربست کاربرگ در فرایند آموزش ارائه می شود. این نمونه ها تنها روش های کاربست کاربرگ درفرایند آموزش نیستند و معلمان می توانند روش های خلاقانه تری را ابداع کنند و مورد استفاده قرار دهند:

  1-کاربرگ به عنوان پرسش های پایانی کلاس: در این روش، معلم پس از آموزش کامل هر قسمت از درس، از دانش آموزان می خواهد تا پرسش های مربوط به آن قسمت را در کاربرگ پاسخ دهند. در جریان پاسخ دهی به پرسش ها معلم کمک می کند تا دانش آموزان نکته های آموزشی مرتبط را مرور کنند و بر آن ها مسلط شوند. این روش به صورت گروهی و انفرادی قابل اجراست:

  الف) پاسخ پرسش های کاربرگ به صورت انفرادی: در این روش، معلم پس از تدریس کل مطلب درسی مربوط به یک هفته، از دانش آموزانمی خواهد تا هر یک به تنهایی و در مدت زمان معینی به پرسش های کاربرگ جواب دهند. در ادامه معلم از دانش آموزان داوطلب می خواهد تا نحوه پاسخ دادن به پرسش ها را به کلاس گزارش دهند. در نهایت معلم با مرور مجدد نکات آموزشی، اشکالات دانش آموزان را رفع و پاسخ ها را تصحیح می کند.

  نکات مهم برای دانش آموز در استفاده از کاربرگ:

  1- انجام تکالیف مقرر شده به تنهایی

  2- درک این که چه موقع از معلم کمک بخواهد

  3-درک روش یا ضرورت کمک به همکلاسی

  4-یادگرفتن چگونگی کمک گرفتن از همکلاسی

  ب) پاسخ پرسش های کاربرگ به صورت گروهی: در این شکل کار، معلم پس از پایان تدریس، دانش آموزان را به گروه های ترجیحاً نا همگون تقسیم می کند و از آن ها می خواهند تا با هم اندیشی به پرسش های کاربرگ جواب دهند. معلم می تواند برای مدیریت زمان، پرسش¬های کاربرگ را بین گروه ها تقسیم کند و هر گروه پس از پاسخ پرسش های مربوط، نحوه ی پاسخگویی خود را به بقیه گزارش دهد. این روش موجب بهبود روابط عاطفی اجتماعی بین دانش آموزان می شود، رقابت های گروهی را ترویج می کند، بازخوردهای قوی فراهم می آورد و نقش دانش آموزان را فعال تر می سازد و به تدریج مسئولیت یادگیری را به خود آن ها تفویض می کند.

  2-کاربرگ به عنوان ابزاری برای ادغام پرسش و بحث در آموزش: در این روش، معلم اهداف و مطالب درسی را بر اساس ترتیب پرسش های کاربرگ آموزش می دهد.او هر پرسش را مطرح می کند و در جریان پاسخ یابی آن، مطالب درسی مرتبط را با دانش آموزان در میان می گذارد. با پاسخ همه ی پرسش های کاربرگ در یک قسمت، کل مطالب آن قسمت آموزش داده می شود.در این روش، تدریس به صورت پرسش محور پیگیری می شود و دانش آموزان ضمن یادگیری مطالب درسی، مهارت های ذهنی خود را نیز افزایش می دهند.

  1. پیگیری آنچه دانش آموزان در کلاس انجام می دهند.

  2. مشغول نگه داشتن دانش آموزان به کار و حل مسائل

  3. پی بردن به تفاوت های فردی و سرعت دانش آموزان در کار

  4. گردآوری، تصحیح، ثبت و نتیجه گیری از نتایج تکلیف

  مشاوره

  امروزه توجه به سه رکن اساسی یادگیری: خواستن، دانستن و توانستن به منظور افزایش موفقیت تحصیلی در دانش آموزان از بزرگ ترین اهداف آموزشی به شمار می آید. در این راستا، نقش مشاوره تحصیلی به عنوان راهنما و هدایت گر از طریق نظارت مستمر و مداوم بر فرایند تحصیلی دانش آموزان از جایگاه ویژهای برخوردار است. مشاوران با شناسایی و حذف موانع و مشکلات یادگیری در موفقیت دانش آموزان و رسیدن آنها به اهداف بلندمدت شان سهم به سزایی دارند. مشاوره تحصیلی به دانش آموزان کمک می کند ویژگی ها و استعدادهای خود را بهتر بشناسند و به شرایط و خصوصیاتی که توجهی به آنها نداشته اند و یا میزان توجه به آنها کمتر بوده است با دقت بیشتری نگاه کنند. علاوه بر این اطلاعات آنها را در زمینه های مختلف تحصیلی بالاتر برده و در صورت وجود نواقصی در عملکردشان آنها را شناسایی کرده و راه حل هایی برای رفع نواقص ارائه می کند. به این ترتیب دانش آموزان می توانند عملکرد بهتری نسبت به قبل در زمینه درسی داشته باشند، انتخاب های مفیدی انجام دهند و اشکالات احتمالی را رفع نمایند. مشاوره تحصیلی به دانش آموز کمک می کند تا بتواند به بینش صحیحی از علایق، توانایی ها، استعدادها و نقاط ضعف و قوت خود در زمینه تحصیلی برسد، در این صورت نه تنها شرایط فعلی را می پذیرد، بلکه از آنچه که از طریق راهنمایی و مشاوره دریافت می نماید، می تواند به حل مشکلات تحصیلی و کسب مهارت های یادگیری، رشد و توسعه قوای فکری خود نیز بپردازد.

  مشاوره داوطلبان انفرادی

  این نوع مشاوره به صورت تلفنی و حضوری انجام می شود. مخاطب این نوع مشاوره دانش آموزان انفرادی ثبت نامی مبتکران هستند. در مشاوره تلفنی دو تماس قبل و بعد از آزمون برقرار می شود و در مشاوره حضوری در تکمیل مشاوره تلفنی حاصل می شود.

  مشاوره گروهی

  این مشاوره به دو صورت کارگاهی یا همایش برگزار می شود. در مشاوره کارگاهی، اولیای مدرسه بر اساس زمان بندی مشخص می توانند از حضور مشاوران بهره مند شوند. درهمایش های گروهی با رویکرد دانش افزایی توسط مبتکران و مدرسه برگزار می گردد.

  خدمات ویژه استعدادهای درخشان

  پس از تعیین سطح، کتاب و برنامه ریزی لازم برای انجام تمرین های کتاب و مدیریت کارهای مدرسه ارائه می شود. آموزش تست زنی، مهارت حل مسئله، برنامه های ویژه برای ایام نوروز از جمله خدمات مبتکران می باشد.

  دفتر برنامه ریزی

  در دفتر برنامه ریزی علاوه بر جداول و مقالات کاربردی محتواهای ارزشمندی چون روش مطالعه دروس اختصاصی و عمومی به تفکیک روش مطالعه پایه ای و پیش نیاز در هر درس، سهم مباحث در کنکور و روش های حل مسائل و کاربرد آن در فرآیند یادگیری را می آموزند.

  تحلیل عملکرد سالانه مدارس

  در انتهای سال تحصیلی، پس از اتمام آزمون ها، مشاوران گزارشی از عملکرد مدرسه ارائه می دهند و مشاوران با حضور در مدرسه، گزارش مربوطه را به صورت تخصصی برای اولیا و مدیریت در جهت پیشبرد اهداف آموزشی مدرسه بررسی می کنند.

  محتوای آموزشی و مقالات شنیداری(پادکست)

  برای دانش آموزانی که خواندن مقاله برایشان خسته کننده ست بخش مهارت های شنیداری وجود دارد که به زبان ساده مهارت های یادگیری را نظیر تمرکز، مهارت حل مسئله، اعتماد به نفس و ... به صورت صوتی توضیح و آموزش داده می شود.

  به وقت مشاوره (ابتدایی)پاییز 1400
  به وقت مشاوره (متوسطه)پاییز 1400

  مجموعه کتاب‌های درس آزمون

  درس آزمون ادامه یادگیری در خارج از مدرسه و خانه را ممکن می سازد. آزمون ها یادگیری مبنی بر پرسش های اساسی و چالش برانگیز همراه با آموزش مفاهیم ر ا دنبال می کنند. آن ها مطالب اصلی برنامه ی درسی را بازتاب می دهند. سیر منطقی که در توضیح و ارائه ی مطالب وجود دارد به نظم فکری دانش آموزان کمک میکند.

  پرسش های اساسی درس ازمون ها در حین ارائه ی محتوای آموزشی و در انتهای آن تحت عناوین تمرین و تکلیف، دانش آموزان را متحیر می کنند، آنان را به فکر وا می دارند و کنجکاوی شان را تحریک می کنند

  دانش آموزان با کاربرد و ادغام واقعیت های ساده ی علمی که از کاربرگها ياد گرفته اند به پرسش های عمیق مطرح شده در درس آزمون ها پاسخ می دهند. پاسخ به پرسش های درس آزمون ها توانایی دانش آموزان را در کاربرد علمی آموخته ها افزایش می دهد و زمینه ی خلاقیت و نوآوری را برای آنان فراهم می کند. درس آزمون ها فرصتی را فراهم می کنند تا دانش آموزان به صورت منبع محور و خود گستر به یادگیری در خارج از مدرسه ادامه دهند.

  درس آزمون 1 (ششم)پاییز 1400

  فواید کاردبرد درس آزمون ها

  مدارس به عنوان ارکان اصلی آموزش و پرورش، همواره نقش پررنگی در هدایت تحصیلی و روان‌شناختی دانش‌آموزان به عهده داشته‌اند. مبتکران با همکاری صمیمانه و پیگیرانه، در جهت رشد و تعالی دانش‌آموزان و والدین کوشیده و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در این امر انجام داده است. این مشاوره به دو صورت کارگاهی یا همایش برگزار می‌شود. مشاوران مبتکران به تفکیک رشته و پایه تخصصی برای موضوعات خاص یا پرتکرار در مدرسه حضور پیدا می‌کنند. در مشاوره به صورت کارگاهی، اولیای مدرسه بر اساس جدول زمان‌بندی و موضوعات مشاوره‌ای مبتکران، می‌توانند در سه جلسه از حضور تخصصی مشاوران کارآمد مبتکران بهره‌مند شوند. موضوعات این کارگاه‌ها مطابق با زمان‌بندی درسی مدرسه همچون ایام امتحانات، اضطراب و استرس، مطالعه تشریحی و تستی و... تغییر می‌کند. همچنین اولیای مدرسه می‌توانند با توجه به نیازسنجی دانش‌آموزان خود در مقاطع تحصیلی مختلف با درخواست موضوعات مشخص این کارگاه‌ها را برگزار کنند. همایش های گروهی _ مشاوره ای نیز با رویکرد دانش افزایی والدین و ارتقاء توانمندی ها و یادگیری های دانش‌آموزان در زمان‌های هماهنگ شده توسط مبتکران و مدرسه برگزار می‌گردد.

  {{ item.title }}

  محتوای مجموعه کتاب‌های درس آزمون

  .نقشه ی مفهومی (شامل محتوا، عناوین و زیر عنوان های درس) .اهداف یاد گیری (شامل مواردی که انتظار می رود دانش آموز، در پایان مطالعه درس آن ها را بداند.) .یادآوری (ارتباط مطالب جدید با مطالب قبلی آموخته شده در ذهن دانش آموز و ایجاد بستر مناسب برای آموزش مطالب جدید) .جلب توجه (فعال نمودن ذهن دانش آموز با مطلبی جذاب و مرتبط با موضوع درس) .آموزش (ارائه مطالب درسی) .تمرین ها و مسئله های بین متن ها (برای تفهیم بهتر مطالب درسی و ملموس نمودن آن ها) .بیشتر بدانیم (بسط مطالب درسی) . تمرین (تمرین با یادگیری پیوندی اساسی دارد. برای تحکیم یادگیری، در پایان و ارائه ی محتوای درس، تمرینهایی ارائه می شود.) .پاسخ تمرین (ارائه ی پاسخ تمرین، بلافاصله پس از انجام تمرین توسط دانش آموز پی بردن به نقاط ضعف او کمک می کند و یادگیری او را عمیق و بادوام می سازد.) .تکلیف (پرسش هایی برای خودآزمایی دانش آموز و محک زدن میزان یادگیری توسط خودش، بدون ارائه ی پاسخ) .حاشيه (آیا می دانید، آشنایی با مشاهیر و ...) (با هدف افزایش معلومات عمومی به ها دانش اموزان و جذاب تر نمودن فضای یادگیری ایشان)

  {{ item.title }}

  درس آزمون های پیشرفت تحصیلی

  درس آزمون ادامه یادگیری خارج از مدرسه است. در طراحی ساختار درس آزمون از الگوی «مریل» استفاده شده که به شرح زیر می باشد: اهداف آموزشی : نشان دهنده انتظارات از دانش آموز در پایان مطالب است. ۱- تعمیم و نمونه : مفاهیم اصلی درس در این بخش بر حسب ضرورت توضیح داده شده است، رعایت اختصار را در نوشتن متن درس به عنوان یک اصل رعایت کرده ایم. یعنی مفاهیم پیچیده و مشکل توضیح داده شده است. در این بخش پایداری و تعمیق بیشتر آموزه های دانش آموز مورد توجه است و با توجه به اینکه یکی از اهداف آماده کردن دانش آموز برای شرکت در آزمون های ورودی است ، محتوای این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار است. ۲- سؤال : در دو قالب تمرین و پرسش های چهارگزینه ای تمرین : در پایان هر درس پرسش هایی برای تعمیق یادگیری ارائه شده است . پرسش های چهارگزینه ای : بعد از هر چند درس، نمونه پرسش هایی با هدف توانمندسازی دانش اموزان برای پاسخ به پرسش های آزمون های ورودی همراه با پاسخ در انتهای درس آزمون آورده شده است.

  {{ item.title }}

  درس آزمون های تیزهوشان

  درس آزمون ادامه یادگیری خارج از مدرسه است. در طراحی ساختار درس آزمون از الگوی «مریل» استفاده شده که به شرح زیر می باشد : نقشه محتوایی : شروع هر درس با یک نقشه محتوایی همراه است که چشم انداز کلی محتوای علمی است و ارتباط بخش های مختلف درس را بیان میکند. اهداف آموزشی : نشان دهنده انتظارات از دانش آموز در پایان مطالب است.

  1- تعمیم و نمونه : مطالب کتاب درسی را توضیح می دهد، با تأکید به بخش های دشوار با ذکر مثال، نکته و تمرین .

  ۲- سؤال : در دو قالب تمرین و تکلیف تمرین : در این بخش پرسش هایی برای تعمق یادگیری ارائه شده است.

  3-تکلیف : پرسش هایی با سطح دشواری مناسب برای ارزشیابی پایانی طرح شده که علاوه بر منزل می تواند با عنوان ارزیابی در کلاس درس هم به کار رود.

  {{ item.title }}

  پاسخ تمرین ها و تکلیف های درس آزمون پیشرفت

  پاسخ تمرین های درس آزمون توصیفی

  المپیاد

  المپیاد با رویکرد شناسایی و کشف استعدادهای ریاضی و علوم نوجوانان ایران طراحی و اجرا می شود و هدف از آن تجربه دانش آموزان نوجوان توانای ایرانی در المپیادی با استانداردهای جهانی و آمادگی برای المپیاد رسمی کشور در دوره ی دوم متوسطه است.

  مراحل 1 و 2 شامل :۳۰ پرسش ۵ گزینه ای که هر پرسش ۴ امتياز دارد. آزمون دارای نمره ی منفی می باشد. ( یعنی به ازای هر پاسخ نادرست، یک نمرہی منفی محاسبه می شود). دربخش المپیاد علوم از چهار گرایش فیزیک، شیمی، زیست و زمین شناسی پرسش طراحی می گردد. مرحله ۳ شامل :۱۲ پرسش ۵ گزینه ای و ۸ پرسش تشریحی می باشد.

  برگزیدگان المپیاد نوجوانان و جوایز آن ها:پس از برگزاری مرحله 1: ۲۰ درصد برتر کشور در هر پایه به مرحله ی ۲ ( استانی) صعود می کنند. پس از برگزاری مرحله ۲ ( استانی): ۵ نفر اول هر پایه جهت رقابت به مرحله ۳ (کشوری) صعود خواهند کرد.

  شرکت کنندگان:این المپیاد در پایه های ششم ابتدایی و هفتم، هشتم و نهم (رده سنی نوجوانان) برگزار می گردد. در هر پایه ی تحصیلی به تفکیک آن پایه، آزمون طراحی می شود و هر نفر با دانش آموزان هم پایه خود رقابت خواهد کرد.

  شرایط ثبت نام در آزمون:دانش آموزان علاقمند به ریاضی و علوم می توانند در این المپیاد ثبت نام کنند. برای شرکت در این آزمون تکمیل فرم ثبت نام، و پرداخت هزینه ی ثبت نام ( مراحل ۱ و ۲ هرکدام به مبلغ85/۰۰۰تومان و مرحله ۳ رایگان است).

  مراحل و شرایط صعود:المپیاد نوجوانان در ۳ مرحله که مرحله ا در مدرسه و در شهر داوطلب، مرحله ۲ در سطح استان و مرحله ۳ به صورت کشوری برگزار می گردد.

  المپیاد مرحله اول

  مدرسه ای

  المپیاد مرحله دوم

  استانی

  المپیاد مرحله سوم

  کشوری

  آخرین خبر ها

  آخرین خبر های سایت آزمون مبتکران را از اینجا بخوانید .

  خبر های ویژه

  آخرین خبر های سایت آزمون مبتکران را از اینجا بخوانید .

  برگزیدگان المپیاد مبتکران

  {{ item.title }}
  نیکی کمالی ششم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  سید امیررضا عظیم فر ششم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  آرتین حسن نژاد ششم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  آراد عالیخانی ششم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  فرهام شریفی صده ششم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  کیان نوربخش هفتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  محمد گل محمدی ششم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  رضا پورغفار ششم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  سالار عابدی ششم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  علیرضا زهریان اصفهانی ششم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  سید امیررضا عظیم فر ششم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  پارمیدا محمدزاده هفتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  امیرحسین حسنی هفتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  اردلان یزدچی هفتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  کیاراد فدایی هفتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  سیده وانیا اوصیا هفتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  سید ماهان ادیانی هفتم

  مدال طلا المپیادریاضی

  {{ item.title }}
  امیر کوروش عسگری هفتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  رضا اسمعیل پور هشتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  سبحان مسعودزاده حلال خور هشتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  رادمان دوخه هشتم

  مدال طلا المپیادریاضی

  {{ item.title }}
  برنا مجیدی هشتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  پارسا پورعابدی هشتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  محمدامین حصاری هشتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  فرهود چالشگر هشتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  علیرضا شکری هشتم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  امیر ذاکری نهم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  محمدمعین تقوی نهم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  سید حسن فیض حسینی نهم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  آرمین دهقان نهم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  ابوالفضل رمضانی نهم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  دانیال نیک نام نهم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  غزل محمدی نهم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  پارسا صمدی نهم

  مدال طلا المپیاد ریاضی

  {{ item.title }}
  محمد واحدی کیا ششم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  مهراد فرجی ششم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  بردیا بیات ششم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  محمد مهدی محمودی ششم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  امیرمهدی باقری ششم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  عرفان زمانی ششم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  اهورا رستگار هفتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  شروین ملکی هفتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  آرشام کیهانی هفتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  صدرا دولتیاری هفتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  زهرا فدایی هفتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  زینب فدایی هفتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  سام خداشناس هفتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  نیایش شاه نظری هفتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  عرفان کرمانشاهی هشتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  سارا محرابی پور هشتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  ثنا گلی سیونانی هشتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  ایلیا ترکمن زاده هشتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  امیرحسین همتی هشتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  عرشیا میرشمس هشتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  ایلیا رحیمی هشتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  حسین عموزاده معلم هشتم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  آرتین بیله جانی نهم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  امیر ذاکری نهم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  حسین باباعلیان نهم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  ابوالفضل رمضانی

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  امیرحسین احمدی باصری نهم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  سید حسن فیض حسینی نهم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  فربد طوری نهم

  مدال طلا المپیاد علوم

  {{ item.title }}
  امیرحسین مرادی نهم

  مدال طلا المپیاد علوم